Συνέδριο Μαραθώνας

Loading Events

Διημερίδα της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης

ΣΗΨΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΗΓΕΤΙΔΑ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η πανδημία από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 (νόσος COVID-19) αποτέλεσε το εφαλτήριο για την ανάδειξη της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης σε πρωταγωνιστή των διεθνών θεραπευτικών εξελίξεων στην αντιμετώπιση των ασθενών με σοβαρές λοιμώξεις. Την 16η Δεκεμβρίου 2021, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αδειοδότησε τη χρήση του φαρμάκου anakinra για τη θεραπεία των ενηλίκων με COVID-19 πνευμονία και κίνδυνο για εξέλιξη σε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια όπως αυτός τεκμηριώνεται από τιμές του βιοδείκτη suPAR 6ng/ml ή μεγαλύτερες. Η αδειοδότηση στηρίζεται στα αποτελέσματα των μελετών φάσεων ΙΙ και ΙΙΙ SAVE και SAVE-MORE. Η επιτυχία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε ότι αυτή είναι η πρώτη ένδειξη στα πλαίσια της ιατρικής ακριβείας που δίνει ως τώρα ένας μεγάλος διεθνής ρυθμιστικός οργανισμός για λοιμώξεις.

Η επιτυχία αυτή υποδεικνύει το δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί από την Ομάδα μας: να είναι η παγκόσμια ηγέτιδα στην αντιμετώπιση της σήψης με την εφαρμογή της ιατρικής ακριβείας. Για τον σκοπό αυτό, η διημερίδα που οργανώνεται δεν αποσκοπεί μόνο στην επιστημονική ενημέρωση για τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις. Στόχος μας είναι να διδαχθούμε όλοι, ιατροί, νοσηλευτές, βιολόγοι και φαρμακοποιοί πώς ενωμένοι και χρησιμοποιώντας τις αρχές που μας έφθασαν στην επιτυχία θα κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα: την ίαση από τη σήψη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μας.

Οι συντονιστές,
Χ. Γώγος
Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης

To πρόγραμμα της διημερίδας

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε pdf

Share This Event!

Go to Top