Κλινικές μελέτες

Οι ιστότοποι μελέτης που συνεργάζονται με την Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης συμμετέχουν σε προοπτικές κλινικών μελετών μεγάλης κλίμακας. Το λεπτομερές πρωτόκολλο αυτών των μελετών είναι δωρεάν για λήψη εδώ. Τα πρωτόκολλα παρέχονται με αρκτικόλεξο με αλφαβητική σειρά.

Clinical Study Protocol

Multicentre randomised controlled clinical trial to compare minocycline plus rifampicin
with linezolid against MRSA in cSSSI

Clinical Study Protocol

INtravenousCLArithromycin in Sepsis and Multiple Organ Dysfunction Syndrome (INCLASS study)

INCLASS

Clinical Study Protocol

INTEGRATION OF CLINICAL AND LABORATORY INFORMATION TO GENERATE TECHNOLOGICAL ADVANCE FOR THE DIAGNOSIS OF SEPSIS

INTELLIGENCE-1

Clinical Study Protocol

INTEGRATION OF CLINICAL AND LABORATORY INFORMATION TO GENERATE TECHNOLOGICAL ADVANCEFOR THE DIAGNOSIS OF SEPSIS

INTELLIGENCE-2

Clinical Study Protocol

A RANDOMIZED PROSPECTIVE CLINICAL TRIAL TO ASSESS THE ROLE OF PROCALCITONIN-GUIDED ANTIMICROBIAL THERAPY TO REDUCELONG-TERM INFECTIONS SEQUELAE

PROGRESS

Clinical Study Protocol

PROSPECTIVE, NON-INTERVENTIONAL, MULTI-CENTRE CLINICAL STUDY TO ASSESS THE CLINICAL VALIDITY OF THE HEPARIN BINDING PROTEIN ASSAY TO INDICATE THE PRESENCE, OR OUTCOME, OF SEVERE SEPSIS (INCLUDING SEPTIC SHOCK) IN PATIENTS WITH SUSPECTED INFECTION FOLLOWING EMERGENCY DEPARTMENT ADMISSION

PROMPT

Clinical Study Protocol

A PERSONALIZED RANDOMIZED TRIAL OF VALIDATION AND RESTORATION OF IMMUNE DYSFUNCTION IN SEVERE INFECTIONS AND SEPSIS

PROVIDE

Clinical Study Protocol

Personalized Needs in Clostridium Difficile Infections

SPECIFY

Clinical Study Protocol

suPAR to Guide Antibiotics in Emergency Department

SUPERIOR