Δελτία στο Sepsis

Η Ομάδα Μελέτης της Ελληνικής σήψης δημοσίευσε πέντε Δελτία σχετικά με τους ορισμούς και τις αρχές διαχείρισης της σήψης. τρία είναι στα ελληνικά και δύο στα αγγλικά. Αυτά τα δελτία παρέχονται εδώ δωρεάν για λήψη.