Δελτία για την σήψη

Η Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης δημοσίευσε πέντε Δελτία σχετικά με τους ορισμούς και τις αρχές διαχείρισης της σήψης εκ των οποίων τρία είναι στα ελληνικά και δύο στα αγγλικά. Αυτά τα δελτία παρέχονται εδώ δωρεάν για λήψη.